Welkom

Aardwarmte is een duurzame energiebron en een uitstekend alternatief om op een duurzame wijze woningen en kassen te verwarmen of elektriciteit op te wekken. Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, heeft veel voordelen. Het is duurzaam, nagenoeg CO2-emissie vrij, 24 uur per dag beschikbaar, onafhankelijk van fluctuaties in de olieprijs en de installaties vallen niet op in het straatbeeld.

Dat de ondergrond van Nederland voldoende kansen biedt voor aardwarmtewinning blijkt wel uit de vele haalbaarheidsonderzoek en boringen die op het ogenblik gaande zijn. Wilt u ook graag gebruik maken van aardwarmte en wilt u weten of geothermie op uw locatie mogelijk is? Of bent u juist geïnteresseerd in het landelijke aardwarmte potentieel? ThermoGIS kan u hierbij helpen!

Wat is ThermoGIS?

ThermoGIS is een softwarepakket dat door TNO ontwikkeld is met als belangrijkste doel het bedrijfsleven en overheden te ondersteunen bij het ontwikkelen van aardwarmtewinning. TNO heeft hiervoor de grote rijkdom aan ondergrondse gegevens en haar ruime kennis van de ondergrond benut.

Er zijn drie versies van ThermoGIS beschikbaar.

ThermoGIS Basic

basiclog

Wilt u weten of op uw locatie geschikte aardlagen aanwezig zijn? Wilt u een indicatie hoeveel hectare/aantal woningen op uw locatie met aardwarmte verwarmd kunnen worden? Wilt u weten hoeveel vermogen gewonnen zou kunnen worden? U heeft echter geen of beperkte kennis over geologie? Dan is ThermoGIS Basic de applicatie voor u.

Ga naar ThermoGIS Basic


ThermoGIS Expert

expertlogo

Wilt u meer details over de eigenschappen van een bepaalde aardlaag, zoals een indicatie van de diepte, dikte, temperatuur, doorlatendheid per aardlaag? Wilt u doorrekenen hoeveel vermogen uit een aardlaag op uw locatie te genereren is met aardwarmte en een indicatie van de investeringskosten? De ThermoGIS Expert versie is dan de applicatie die u zoekt.

Ga naar ThermoGIS Expert


ThermoGIS World Aquifer Viewer

worldlogo

Bent u geïnteresseerd in een wereldwijd overzicht van geothermisch potentieel? In het kader van EERA (European Energy Research Alliance) is er een wereldwijd overzicht beschikbaar van de geothermische potentie uit sedimentaire aquifers.

Ga naar ThermoGIS World Aquifer Viewer (Alleen beschikbaar in Engels)


Beperkingen

In ThermoGIS worden alleen de aardlagen getoond waarbij een reële kans bestaat dat de natuurlijke eigenschappen van de aardlaag gunstig zijn om voldoende water te kunnen onttrekken. Het in kaart brengen van potentiele aardlagen is ook afhankelijk van beschikbare gegevens en datadichtheid. Het is daarom mogelijk dat enkele aardlagen niet in ThermoGIS aanwezig zijn, omdat er onvoldoende bekend is over de aardlaag. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele stimulatietechnieken waarbij eventueel de doorlatendheid van een aardlaag verbeterd wordt.

De kaarten in ThermoGIS zijn regionaal gekarteerd en gemodelleerd. Op locatie kunnen de getoonde waarden afwijken van de werkelijkheid. Door nieuwe gegevens van de ondergrond zal het huidige kaartbeeld aan verandering onderhevig zijn. TNO streeft erna om de kaarten in ThermoGIS regelmatig up te daten.


Navigatie

Partners