ThermoGIS Basic

Met ThermoGIS Basic kunt u direct vanaf deze website enkele basiskaarten oproepen waarvoor geen specifieke geologische kennis noodzakelijk is. In ThermoGIS Basic vindt u landelijke temperatuurkaarten, energiekaarten en een totaal overzicht van waterhoudende lagen die belangrijk zijn voor het toepassen van geothermie.

Ga direct naar de ThermoGIS Basic Applicatie

Beschikbare kaarten

In ThermoGIS Basic kunnen de volgende kaarten worden weergeven voor iedere toepassing:

- Potentiekaarten

- Vermogen per Doublet

- Toepassingsschaal

- Technische Potentie


Potentiekaarten

De potentie kaart geeft een indicatie hoe geschikt de ondergrond is voor de specifieke toepassing. De kaart is onderverdeeld in 3 categorieƫn:

- Onbekend

- Mogelijke Potentie

- Goede Potentie

Bij een mogelijke potentie is er sprake van meer dan 30% kans dat de ondergrondse gesteldheid goed genoeg is voor geothermie. Bij een goede potentie is de kans minimaal 50. Onbekend geeft aan dat er te weinig informatie beschikbaar is over de geschiktheid van de ondergrond voor geothermie.

De kansen zijn bepaald aan de hand van verwachtingscurves. Deze zijn gebaseerd op economische rendabiliteitsberekeningen. Meer details over de berekeningswijze worden besproken in de publicaties over ThermoGIS.


Vermogen per Doublet [MWth]

De vermogenskaart geeft een indicatie van het winbaar thermische vermogen per doublet:

- Onbekend

- Mogelijke Indicatie > 5 MWth

- Goede Indicatie > 5 MWth

- Goede Indicatie > 7.5 MWth

- Goede Indicatie > 10 MWth

Bij een mogelijke indicatie is er sprake van meer dan 30% kans dat de ondergrondse gesteldheid goed genoeg is voor het gestelde vermogen voor een doublet. Bij een goede indicatie is de kans minimaal 50%. Onbekend geeft aan dat er te weinig informatie beschikbaar is over de geschiktheid van de ondergrond voor geothermie, en daarmee het winbaar thermische vermogen van een doublet.

De kansen zijn bepaald aan de hand van verwachtingscurves. Deze zijn gebaseerd op economische rendabiliteitsberekeningen. Meer details over de berekeningswijze worden behandeld in de publicaties over ThermoGIS.

* MWth staat voor 'MegaWatt thermaal'


Toepassingsschaal [103 huizen c.q. hectare kas per doublet]

De toepassingsschaal geeft een indicatie van de schaalgrootte van de toepassing van een doublet. De toepassingsschaal wordt uitgedrukt in het aantal huizen [x1000] cq. aantal ha kas dat per doublet verwarmd kan worden. De eenheden zijn gebaseerd op de jaarlijkse geproduceerde energie [GJ] gedeeld door de jaarlijkse warmtevraag [GJ] per huis cq ha kas. De jaarlijkse geproduceerde energie [MWth] is gelijk aan het vermogen [MWth] vermenigvuldigd met de load factor en het aantal uren in een jaar. De conversie factor van MWth naar GJ is (1/3.6).


Technische Potentie [PJ/km2]

De Technische Potentie is een indicatie voor de hoeveelheid aardwarmte die technisch maximaal kan worden gewonnen, uit de gekarteerde aquifers. Hierbij is de aanname dat 1/3 van de beschikbare warmte in de aquifers uitgenut kan worden in een periode van 30 jaar, conform de uitnuttingskarakteristieken voor een specifieke toepassing. De technische potentiekaarten zijn een minimale schatting. De opwarming door het omliggende gesteente is hierin niet meegenomen.


Locatiespecifieke informatie

De gebruiker kan, door middel van een muisklik op de kaart, specifieke informatie verkrijgen over de geselecteerde locatie. Naast de geografische coƶrdinaten en de exacte kaartwaarde van de locatie, wordt ook weergegeven welke aquifers gekarteerd zijn, met de betreffende potentie van de aardlaag.


Enkele Aannames

Onderstaande tabel laat zien wat de aannames zijn betreffende minimale productie temperatuur, minimale diepte, herinjectie temperatuur en de load factor voor deze toepassingen. De load factor geeft aan hoe lang gemiddeld de installatie jaarlijks draait en warmte wordt afgenomen.

Toepassing Min. Productie Temperatuur Min. Productie Diepte Herinjectie Temperatuur Load Factor Warmtevraag
Kassen 45°C 1200 m 25°C 60% 12x103 GJ/ha
Huizen 65°C 2000 m 40°C 60% 25 GJ/huis

Navigatie

Partners